Privacy Policy

Ik respecteer en bescherm de privacy van alle bezoekers van mijn website www.lottetenberge.nl (hierna: “Website”). Ik gebruik de persoonlijke informatie, die aan mij via mijn website wordt verstrekt, alleen voor doeleinden zoals in dit Privacy Policy zijn omschreven. Het gebruik de website valt onder het Nederlands recht. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens worden door mij verwerkt?

Als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Je voornaam;
 • Je e-mailadres.

Als je klant bij mij wordt, worden de volgende persoonsgegevens en bedrijfsgegevens verwerkt:

 • Je adresgegevens;
 • Bedrijfsnaam;
 • Je betaalgegevens.

Als je gebruikmaakt van de website, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 • Gegevens over je activiteiten op de website(s);
 • Je internetbrowser en apparaattype.

3. Waar worden jouw persoonsgegevens voor gebruikt?

Ik verwerk alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor mijn dienstverlening. Je gegevens worden alleen voor onderstaande doeleinden gebruikt.

 • Het toesturen van mijn nieuwsbrief of andere marketinguitingen;
 • Het verwerken van betalingen;
 • Het contacteren wanneer noodzakelijk tijdens de samenwerking;
 • Het opstellen van facturen;
 • Het verbeteren van mijn dienstverlening.

4. Deel ik jouw persoonsgegevens met derden?

Ik zal je gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Ik moet een deel van je gegevens echter wel verstrekken aan derden, omdat deze gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van mijn dienstverlening. Je gegevens worden vermeld op mijn facturen en zodoende gedeeld met:

 • MoneyBird
 • Non Stop Administratie
 • De Belastingdienst

5. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor mijn dienstverlening. Indien er geen noodzaak voor het langer bewaren van je persoonsgegevens zal ik deze binnen 4 weken anonimiseren.

6. Wat zijn cookies en hoe gebruik ik deze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op je harde schijf door het systeem van de website die je bezoekt. Een cookie bevat informatie over jouw bezoek aan de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar je het van hebt gekregen. Een cookie laat de website zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt de website jouw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan ik mijn website en diensten afstemmen op jouw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

6.1 Google Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen hoe mijn website wordt gebruikt. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een specifieke gebruiker. Er worden geen persoonsgegevens verzameld door middel van Google Analytics. Je kunt er ook voor kiezen om de cookie van Google Analytics niet te accepteren.

7. Hoe ver reikt mijn verantwoordelijkheid?

De website bevat links naar websites van derden. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

8. Welke rechten heb je?

Je hebt het recht mij te vragen welke persoonsgegevens ik van jou verwerk. Je kunt me per mail vragen jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Ik zal binnen vier weken op dit verzoek reageren.

9. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

Als ik besluit mijn Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Policy. Je hebt dus altijd de laatste versie voor je.

10. Heb je een vraag?

Als je vragen over de Privacy Policy hebt kun je e-mail te sturen naar mail@lottetenberge.nl.

 

Versie: 3 mei 2018

 

Vul in wat je zoekt en druk op Enter.